ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | [ 4 ] | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>
หญ้าคา - เรื่องน่ารู้

หญ้าคา - เรื่องน่ารู้

ชื่อก็บ่งบอกว่าเป็นพืชพวกหญ้า นอกจากแพร่พันธุ์โดยเมล็ดแล้ว ยังแพร่พันธุ์โดยลำต้นใต้ดิน ที่งอกลามไปแล้วเจริญเป็นต้นใหม่อีก เป็นพืชชอบแดด และทนทานมาก


สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ปลูกข้าวด้วยวิธีนาดำ-เสริมช่องทางตลาด

สนองพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ ปลูกข้าวด้วยวิธีนาดำ-เสริมช่องทางตลาด

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ


พัฒนาข้าวไทยด้วยวิถีสหกรณ์ – เกษตรทั่วไทย

พัฒนาข้าวไทยด้วยวิถีสหกรณ์ – เกษตรทั่วไทย

ดร.กนก คติการ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยในระหว่างการแถลงข่าว เรื่องวิถีสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาข้าวไทยได้อย่างไร ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์


เดินหน้าลุยขยายพื้นที่แก้ปัญหาดินเค็ม

เดินหน้าลุยขยายพื้นที่แก้ปัญหาดินเค็ม

ปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 11.5 ล้านไร่ โดยแพร่กระจายอยู่ตามพื้นที่นาในจังหวัดต่าง ๆ สำหรับพื้นที่ดินเค็มในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน’ ปรับสภาพดิน ให้ปุ๋ยตามพืชต้องการ... - เกษตรทั่วไทย

ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน’ ปรับสภาพดิน ให้ปุ๋ยตามพืชต้องการ... - เกษตรทั่วไทย

ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เพราะเป็นแหล่งอาหารให้พืชได้ขึ้นอยู่และให้ธาตุอาหารที่จำเป็น ซึ่งธาตุอาหารพืชได้จากดินมีอยู่ 13 ชนิดด้วยกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม


หน้า << | 1 | | 2 | | 3 | [ 4 ] | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | >>