ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

ข้าวลาว – เรื่องน่ารู้

สถาบันค้นคว้ากสิกรรมและป่าไม้แห่งชาติ กระทรวงกสิกรรม-ป่าไม้ ประเทศลาว และ สถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และธรรมชาติ ประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการสำรวจค้นหาพันธุ์ข้าวในลาว พบว่าปัจจุบันลาวมีพันธุ์ข้าวอยู่ประมาณ 5,000 ชนิด และในระหว่างการสำรวจได้มีการรวบรวมตัวอย่างพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้มากถึง 13,913 ตัวอย่าง รวมทั้งข้าวป่าอีก 6 ชนิด และจากความร่วมมือของสถาบันดังกล่าว ในอนาคตจะมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหล่านี้เพื่อการเพาะปลูกทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและจำหน่ายยังตลาดโลกต่อไป.

ที่มา : เดลินิวส์ออนไลน์ วันพฤหัสบดี 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.

วันที่ : 2014-07-03