ติดต่อเรา > รว่มงานกับเรา

บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจนำเข้าเคมีเพื่อการเกษตร , เราเป็นผู้นำด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์มากว่า 25 ปี มีโรงงานผลิตและแบ่งบรรจุสารกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และผลิตภัณฑ์อื่นทางการเกษตรที่ได้รับรองระบบคุณภาพ มีความต้องการจะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับ การขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงาน

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา (โรงงาน - บางปู) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด-Graphic (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิจัยและข้อมูลตลาด-วิจัย (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง

ส่งเสริมการขาย(พื้นที่ขายส่วนภูมิภาค) 2 ตำแหน่ง

วิธีการสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือ ส่งประวัติทาง e-mail : hr@intercrop.co.th


ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
สำนักงาน : เลขที่ 22 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 0 2271 4343 (อัตโนมัติ 10 เลขหมาย)
โรงงาน : บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย13B
โทรศัพท์ (66)0 2709 3525 – 7