ข่าวสาร กิจกรรม

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด งาน " เกษตรรวมใจเพื่อกองทุนนิสิตเก่า มก."

ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสด งาน " เกษตรรวมใจเพื่อกองทุนนิสิตเก่า มก." ทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ ทีวี ( ช่อง 9 อสมท.) ในวันศุกร์ ที่ 17 พ.ค.56 เวลา 22.30 - 24.00 น. ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ส.มก.) เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนิสิตเก่าและปัจจุบัน ที่ประสบปัญหาไม่อาจช่วยเหลือตนเองให้ยังชีพอยู่ได้

การนี้ผู้บริหารของเรา คุณโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล ได้รับเกียรติร่วมขับร้องเพลงการกุศล ในการถ่ายทอดสดงานดังกล่าวด้วย จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าหรือไม่ได้เป็นศิษย์เก่าก็ตาม ร่วมรับชมและบริจาคเงินสมทบทุนดังกล่าวตามแต่กำลังศรัทธา โดยส่งรายชื่อพร้อมทั้งยอดเงินที่ต้องการบริจาคมาที่ คุณเสาวภา เนื่องไชยยศ (เลขานุการ) ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 เพื่อจะได้จัดเตรียมรายชื่อไว้พิมพ์เป็นตัววิ่งขณะถ่ายทอดสด หรือ สามารถโทรไปร่วมบริจาค ขณะคุณโสภาวรรณ ขับร้องเพลงได้ด้วยเช่นกัน

วันที่ : 2013-05-17