ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

งานมอบใบประกาศ Q Factory

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร ได้จัดงานมอบใบประกาศ Q Factory ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดย คุณสกล มงคลธรรมากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ เป็นผู้ไปรับมอบจาก ท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ดร.ดำรงค์ จิระสุทัศน์ โดย มี 3 บริษัท ที่โรงงานได้รับใบประกาศ คือ

  • 1. บริษัท เคมแฟค จำกัด (ในเครือบริษัท เคมเทรด จำกัด)
  • 2. บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (ในเครือบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด)
  • 3. บริษัท โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ : 2014-10-17