ข่าวสาร กิจกรรม

ข่าวสาร

ขอเชิญนิสิตเก่า มก. ร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวนนทรี 72 ปี มก.”

สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิตเก่า มก. ร่วมงาน “ คืนสู่เหย้าชาวนนทรี 72 ปี มก.” วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมใหญ่ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

  • 15.00 – 16.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
  • 17.00 – 18.00 น. พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2558
  • 18.00 - 22.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-579 -2419 www.ku-alumni.org

วันที่ : 2015-01-21